bankgegevens

Als je de links snel wilt hebben, hier zijn de bankgegevens om het verschuldigde bedrag op over te maken|:
Nederland:

Regiobank
IBAN NL34 RBRB 0956 0166 77
tnv CHTA, Ruurlo

Belgie:
Recordbank,  ten name van Hoen, Johanna, Vlierbes 9, 7261 HL Ruurlo

IBAN BE70 6528 3821 9825

BIC HBKA BE 22
andere landen: paypal.